Webradio-klikk på bildet

24 timer i døgnet

Subtitle

Hvordan bli kristen

Den sikre veien til Himmelen


Gud har en stor gave til deg! Hans gave er Jesus. Guds kjærlighet ble åpenbart blant oss ved at Gud sendte sin Sønn. Han sendte sin Sønn til soning for våre synder, og Han sendte sin Sønn for at vi skal leve ved Ham!


Det betyr at både inngangsporten til det kristne livet, OG fortsettelsen etterpå, er Jesus Selv. Han er veien, sannheten og livet, ingen kommer til Faderen uten ved Ham. Han er også nøkkelen til å leve som kristen, fordi Han flytter inn i vårt hjerte når vi tar imot Ham. Hele nøkkelen blir da at ”Kristus lever i meg.” Spørsmålet blir derfor:


"Hvordan tar man imot gaven?"


Svaret finnes i Romerne 10:9-10:”For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste Ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.” Så enkelt er det! Fordi Han har gjort alt som skulle gjøres for at Gud skulle bli fornøyd, er hele nøkkelen i vår ende av tråden at vi kan satse alt på Ham og det fullbrakte verket på korset. Gud rettferdiggjør alle som har troen på Jesus. Derfor har han gjort det så enkelt at ingen kan fare vill.


Inngangsbilletten er:”Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.” (Rom 10:13) Da skjer det et under som heter å bli født på ny! Bibelen sier at dette underet skjer med alle som tar imot Jesus.(Joh 1:12-13) Ved å bli født på ny, blir du en ny skapning i Kristus Jesus. Denne nye skapningen blir selve nøkkelen i det nye livet.


Bibelen sier at ”det som betyr noe, er å være en ny skapning.”(Gal 6:15) Ved denne troen på Jesus, kan du ha visshet om at du er Guds barn.


Ta gjerne kontakt med oss eller kom på søndagsmøtene til Betania Larvik, som holdes hver søndag i Dr. Holmsvei 7 i Larvik. Der kan du få personlig forbønn og veiledning.