Webradio-klikk på bildet

24 timer i døgnet

Subtitle

Hjem

Hvordan bli kristen?

Den sikre veien til Himmelen


Gud har en stor gave til deg! Hans gave er Jesus. Guds kjærlighet ble åpenbart blant oss ved at Gud sendte sin Sønn. Han sendte sin Sønn til soning for våre synder, og Han sendte sin Sønn for at vi skal leve ved Ham!


 

Perleporten utgir ny bok om endetiden og Antikrist


"Dyret fra Midtøsten"

Hva Bibelen sier om en islamsk Antikrist


Islam er det mektigste antikristelige system i verden og vokser hurtig, samtidig ser vi en voldsom radikalisering som kalles islamisme. Islamismen truer Israels eksistens og forfølger jøder og kristne mer enn noe annet.

Joel Richardson har laget et solid fundament ut ifra Guds ord som bl.a. avliver teorien om at Antikrist kommer fra et gjenoppstått Romerriket. Han underviser og dokumenterer grundig at Antikrist vil bli en muslimsk leder som står frem fra et gjenoppstått islamsk rike, og at folkene i Midtøsten vil bli de fremste tilhengerne hans.

Vi trenger flere!

 

Send oss en melding!

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.

Telefon

9900 1170  Tlf og SMS


9016 1563   Redaktør