Webradio-klikk på bildet

24 timer i døgnet

Subtitle

Hjem

VIKTIG MELDING

LARVIK KRISTNE RADIO HAR BESLUTTET Å LEGGE NED 


31 DESEMBER BLIR SISTE SENDEDAG FOR LARVIK KRISTNE RADIO,

BÅDE  PÅ FM 107,1 OG PÅ WEBRADIOEN.


FREKVENSEN 107,1 BLIR IKKE STILLE, MEN OVERTAES AV RADIO TØNSBERG.


FOR DERE SOM ØNSKER Å LYTTE TIL KRISTEN RADIO SÅ ANBEFALER VI 

DERE MEDIA GRUPPEN VESTFOLD, SOM SENDER PÅ DAB OG PÅ INTERNETT..


MISJONSRADIOEN SOM SÅ MANGE ER GLAD I OG SOM HAR SENDT SINE PROGRAMMER I LIKE MANGE ÅR SOM LOKALRADIOENS HISTORIE, 

DU VIL KUNNE HØRE DEM VIDERE PÅ DAB, HOS MEDIAGRUPPEN VESTFOLD SINE SENDINGER.


DU FINNER MER IMFORMASJON PÅ WEBSIDE WWW.MEDIAGRUPPENVESTFOLD.NOVI I LARVIK KRISTNE RADIO, VIL MED DETTE TAKKE ALLE LYTTERE OG STØTTEMEDLEMMER FOR FØLGET.


ØNSKER DERE ALLE ET VELSIGNET GODT NYTT ÅR


Hvordan bli kristen?

Den sikre veien til Himmelen


Gud har en stor gave til deg! Hans gave er Jesus. Guds kjærlighet ble åpenbart blant oss ved at Gud sendte sin Sønn. Han sendte sin Sønn til soning for våre synder, og Han sendte sin Sønn for at vi skal leve ved Ham!


 

Perleporten utgir ny bok om endetiden og Antikrist


"Dyret fra Midtøsten"

Hva Bibelen sier om en islamsk Antikrist


Islam er det mektigste antikristelige system i verden og vokser hurtig, samtidig ser vi en voldsom radikalisering som kalles islamisme. Islamismen truer Israels eksistens og forfølger jøder og kristne mer enn noe annet.

Joel Richardson har laget et solid fundament ut ifra Guds ord som bl.a. avliver teorien om at Antikrist kommer fra et gjenoppstått Romerriket. Han underviser og dokumenterer grundig at Antikrist vil bli en muslimsk leder som står frem fra et gjenoppstått islamsk rike, og at folkene i Midtøsten vil bli de fremste tilhengerne hans.

Telefon

9900 1170  Tlf og SMS


9016 1563   Redaktør